Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 18

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 31. marts 2015, jf.
lovbekendtgørelse nr. 24 af 04. januar 2019,
som ændret ved lov nr. 2110 af 22. december 2020, lov nr. 1155 af 08. juni 2021, lov nr. 1163 af 08. juni 2021, lov nr. 1164 af 08. juni 2021, lov nr. 2382 af 14. december 2021 og lov nr. 570 af 10. maj 2022

§ 18

Ved nedskrivning af hovedstolen af et relevant kapitalinstrument eller nedskrivningsegnet forpligtelse efter §§ 17 eller 18 a er nedbringelsen permanent, og der betales ingen godtgørelse til ejerne af de relevante kapitalinstrumenter eller nedskrivningsegnede forpligtelser fra virksomheden eller enheden under afvikling, ud over hvad de pågældende ejere eventuelt måtte være berettiget til efter en endelig værdiansættelse i medfør af § 7, stk. 3.

Stk. 2 Finansiel Stabilitet kan kræve, at en virksomhed eller enhed udsteder egentlige kernekapitalinstrumenter til ejerne af de relevante kapitalinstrumenter eller nedskrivningsegnede forpligtelser. De relevante kapitalinstrumenter eller nedskrivningsegnede forpligtelser kan kun konverteres til egentlige kernekapitalinstrumenter, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) De egentlige kernekapitalinstrumenter udstedes af den pågældende virksomhed eller enhed eller efter godkendelse fra Finansiel Stabilitet af virksomhedens eller enhedens modervirksomhed.

  • 2) De egentlige kernekapitalinstrumenter udstedes før eventuelle statslige kapitalindskud, jf. § 51.

  • 3) De egentlige kernekapitalinstrumenter tildeles og overføres straks efter anvendelsen af konverteringsbeføjelsen.

  • 4) Konverteringssatsen, der bestemmer antallet af egentlige kernekapitalinstrumenter, som leveres i forhold til hvert relevant kapitalinstrument eller nedskrivningsegnet forpligtelse, opfylder kravene i § 45.