14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1113 af 02. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Godkendelse af prøveudbyder
Finanstilsynet godkender efter rådgivning fra uddannelsesudvalget, jf. § 11, udbydere, der ønsker at udbyde en prøve, jf. § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Samtlige prøver, som udbyderen udbyder, har været forelagt mindst to eksperter inden for forsikringsdistribution, der indestår for, at de udbudte prøver lever op til kompetencekravene, jf. §§ 4 og 8.

  • 2) En prøve, jf. §§ 5 og 7, skal prøve den ansatte indenfor mindst tre produkter, der er repræsentative for arbejdsområdet, jf. dog stk. 2.

  • 3) Udbudte prøver, jf. bilag 1-10, skal bestå af en teoretisk og praktisk del, jf. dog stk. 3.

  • 4) Udbudte prøver, jf. bilag 12, og efteruddannelsesprøver skal omfatte en teoretisk del og kan være en multiple-choice prøve.

  • 5) Udbudte prøver skal afholdes under forhold, der sikrer, at den ansatte ikke kan modtage hjælp ved besvarelsen af prøven.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, kan udbyderen prøve den ansatte i færre end tre repræsentative produkter. En ansat, der har bestået en prøve efter 1. pkt., kan kun arbejde indenfor tilsvarende produkttyper, som prøven omfatter, medmindre den ansatte efterfølgende består efteruddannelsesprøven, jf. § 8, indenfor det fulde arbejdsområde.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter rådgivning fra uddannelsesudvalget godkende, at en prøve omfattet af bilag 1 eller bilag 2 kun består af en teoretisk del. En ansat, som har bestået en prøve efter 1. pkt., kan kun arbejde indenfor tilsvarende produkttyper, som prøven omfattede.

•••

Stk. 4 Udbyderen skal årligt over for Finanstilsynet redegøre for, at udbyderen fortsat lever op til kravene i stk. 1. Opfylder udbyderen ikke kravene i stk. 1, kan Finanstilsynet tilbagekalde godkendelsen.

•••

Stk. 5 Udbyderen må ikke udbyde prøver til egne ansatte eller til ansatte i virksomheder, som udbyderen er koncernforbundet med, jf. §§ 5 a og 5 b i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 6 Udbyderen skal udlevere et bevis for bestået prøve til den ansatte og den ansattes arbejdsgiver. Udbyderen skal opbevare en elektronisk kopi af beviset.

•••

Stk. 7 Udbyderen opretter sammen med eventuelt øvrige prøveudbydere et register over ansatte, der har aflagt prøve uden at bestå, for at sikre iagttagelsen af § 5, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside