14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1113 af 02. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Efteruddannelse
Har en ansat i en virksomhed, der udøver forsikringsdistribution, bestået prøven, jf. § 5, stk. 1, skal den ansatte hvert tredje år, bestå en efteruddannelsesprøve for fortsat at kunne udøve forsikringsdistribution indenfor det pågældende arbejdsområde.

•••

Stk. 2 Består en ansat ikke efteruddannelsesprøven, jf. stk. 1, senest tre år efter, at den ansatte har bestået prøven, jf. § 5 eller efteruddannelsesprøven, jf. stk. 1, kan den pågældende kun udøve forsikringsdistribution under opsyn, jf. § 5, stk. 2. En ansat kan være under opsyn indenfor samme arbejdsområde i op til fem år, forudsat at den pågældende indenfor denne periode forsøger at bestå den relevante efteruddannelsesprøve. Hvis en ansat ikke forsøger at bestå den relevante efteruddannelsesprøve, kan den pågældende udøve forsikringsdistribution under opsyn i en periode på tre år indenfor ét arbejdsområde. § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 En ansat, der tre gange ikke har bestået efteruddannelsesprøven, må først gå op til en tilsvarende efteruddannelsesprøve ét år efter seneste forsøg.

•••

Stk. 4 Hvis den ansatte ikke består efteruddannelsesprøven indenfor de fem år, hvor den ansatte er under opsyn, jf. stk. 2, skal den pågældende på ny bestå den relevante prøve, jf. § 5, stk. 1, før den ansatte må udøve forsikringsdistribution uden at være under opsyn.

•••
profile photo
Profilside