14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1113 af 02. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder, når disse udøver forsikrings- og genforsikringsdistribution:

  • 1) Danske forsikrings- og genforsikringsselskaber.

  • 2) Filialer i Danmark af et forsikringsselskab og genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i et andet land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område.

  • 3) Danske forsikrings- og genforsikringsformidlere, jf. § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, i lov om forsikringsformidling.

•••

Stk. 2 § 10 finder anvendelse på udbydere af prøver omfattet af bekendtgørelsen.

•••

Stk. 3 Ansatte i en filial af en virksomhed omfattet af stk. 1, nr. 1 og 3, antages, når filialen er beliggende i et andet land indenfor den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, at opfylde kravene i §§ 4-9, hvis de ansatte opfylder kompetencekravene i værtslandet.

•••
profile photo
Profilside