14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1113 af 02. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kompetencekrav
Virksomheden skal sikre, at ansatte, der udøver forsikrings- eller genforsikringsdistribution, har tilstrækkelige kompetencer til at kunne varetage deres arbejdsområde.

•••

Stk. 2 Virksomheder, der ikke er uafhængige forsikringsformidlere, skal vurdere den ansattes kompetencer på baggrund af de kompetencekrav, der hører til det arbejdsområde, som den ansatte varetager:

 • 1) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til privatkunder, skal have kompetencer svarende til bilag 1 eller 6.

 • 2) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler, skal have kompetencer svarende til bilag 2, 3 eller 7.

 • 3) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med en kompliceret risikoprofil skal have kompetencer svarende til bilag 3 eller 7.

 • 4) Ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en ukompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 4, 5, 5 A eller 8.

 • 5) Ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder, eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til enten bilag 5 eller til både bilag 5 A og bilag 5 B.

 • 6) Ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 5 A.

 • 7) Ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger inkl. sygdoms- og helbredsprodukter til virksomheder (CVR), skal have kompetencer svarende til bilag 5 B.

 • 8) Ansatte, der udøver distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter, skal have kompetencer svarende til bilag 10.

 • 9) Ansatte, der udøver genforsikringsdistribution, skal have kompetencer svarende til bilag 11.

•••

Stk. 3 Virksomheder, der er uafhængige forsikringsformidlere, skal vurdere den ansattes kompetencer på baggrund af de kompetencekrav, der hører til det arbejdsområde, som den ansatte varetager, jf. dog stk. 4:

 • 1) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til privatkunder, skal have kompetencer svarende til bilag 6.

 • 2) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til virksomheder, skal have kompetencer svarende til bilag 7.

 • 3) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte omfattet af en firmapensionsordning, skal have kompetencer svarende til bilag 8.

 • 4) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv og pensionsprodukter til virksomheder (CVR), skal have kompetencer svarende til bilag 9.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 3, kan ansatte, hos virksomheder der er uafhængige forsikringsformidlere, have følgende kompetencer:

 • 1) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede skadesforsikringer til privatkunder eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede skadesforsikringer til privatkunder, skal have kompetencer svarende til bilag 1 og bilag 12.

 • 2) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler eller rådgiver om for-sikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler, skal have kompetencer svarende til bilag 2 og bilag 12.

 • 3) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler, skal have kompetencer svarende til bilag 3 og bilag 12.

 • 4) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede livs- og pensionsordninger til privatkunder, herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning, med en ukompliceret risikoprofil, eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede livs- og pensionsordninger til privatkunder, herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning, med en ukompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 4 og bilag 12.

 • 5) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede livs- og pensionsordninger til privatkunder, herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning, med en kompliceret risikoprofil, eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede livs- og pensionsordninger til privatkunder, herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning, med en kompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 5 eller 5 A og bilag 12.

 • 6) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede livs- og pensionsordninger til virksomheder, eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede livs- og pensionsordninger til virksomheder, skal have kompetencer svarende til bilag 5 eller 5 B og bilag 12.

•••

Stk. 5 Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal føre en fortegnelse med dokumentation, der viser hvilke ansatte, der har kompetencer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Forsikrings- og genforsikringsselskabet skal efter anmodning fra Finanstilsynet oplyse navnet på den person, der er ansvarlig herfor.

•••
profile photo
Profilside