Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 269 af 06. marts 2020

Beføjelser efter lov om naturbeskyttelse
§ 25

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 udøves af Kystdirektoratet: