Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet § 30

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 269 af 06. marts 2020

§ 30

Afgørelser truffet af Kystdirektoratet efter bekendtgørelsens §§ 21-27 kan ikke påklages til miljøministeren. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i det omfang, det fremgår af loven.