Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 269 af 06. marts 2020

§ 20

Kystdirektoratet varetager miljøministerens beføjelser til at fastsætte regler efter de i bekendtgørelsens § 21, § 23 og §§ 25-26 nævnte love på de i § 19 nævnte områder.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for regler, der har væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ betydning.