Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 269 af 06. marts 2020

Beføjelser efter lov om kystbeskyttelse m.v.
§ 21

Miljøministerens beføjelser i § 1 a, stk. 5, § 2, § 2 b, § 3, stk. 5, § 3 c, stk. 1, § 6 a, § 16 a, § 16 b, § 18 a, stk. 2, § 19, stk. 2-6, §§ 19 a-19 c, § 19 d, stk. 1 og 4, §§ 19 e-19 f, § 19 g, stk. 4, og § 22, i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019, (herefter kystbeskyttelsesloven) udøves af Kystdirektoratet.