Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 269 af 06. marts 2020

Beføjelser efter love om bestemte digeanlæg
§ 23

Miljøministerens beføjelser efter følgende love om bestemte digeanlæg og vedtægter for de af lovene omfattede digeanlæg udøves af Kystdirektoratet:

  • 1) Lov nr. 69 af 23. maj 1873 om digearbejder på Lolland og Falster, som ændret ved lov nr. 74 af 30. marts 1906, § 4. Vedtægt for det Falsterske Digelag og vedtægt for det Lollandske Digelag.

  • 2) Lov nr. 88 af 22. april 1904 om Det Lollandske Digelag med senere ændringer, senest lov nr. 295 af 9. juni 1971, § 2, stk. 4. Vedtægt for Det Lollandske digelags Reservefond.

  • 3) Lov nr. 92 af 30. april 1909 om anlæg af et havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt, § 6. Vedtægter for Digelaget for marsken ved Ribe.

  • 4) Lov nr. 196 af 10. maj 1922 om anlæg af et havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt, §§ 2 og 6. Vedtægt for Digelaget Kong Christian den Tiendes Kog.

  • 5) Lov nr. 77 af 29. marts 1924 om forhøjelse af diget på Mandø og af diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt anlæg af havdiger på Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker, § 8. Vedtægt for Digelaget vedrørende Rømø Havnebydige, Vedtægt for Digelaget vedrørende Manø Bydige i Ribe Amt, Vedtægt for Digelaget for Havdiget omkring Gl. Mandø. Vedtægt for Darum-Tjæreborg Digelag og Vedtægt for Digelaget vedrørende Rømø Juvredige.

  • 6) Lov nr. 134 af 23. marts 1939 om inddæmning i Kalvebodstrand m.v. og om anlæg af en dæmning til Rømø.

  • 7) Lov nr. 319 af 10. juni 1976 om forstærkning af Ribe dige, herunder bebyggelsesregulerende foranstaltninger, og anlæg af veje langs nogle diger, § 10, § 12 og § 15.

  • 8) Lov nr. 271 af 8. juni 1977 om fremskudt dige for Tønder Marsk, herunder bebyggelsesregulerende foranstaltninger, § 9.