Bekendtgørelse angaaende Benyttelse af og Handel med Øl- og Mineralvandsflasker

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 305 af 04. oktober 1938,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 335 af 07. juli 1972

I Medfør af Lov Nr. 165 af 13. April 1938 om Tillæg til Lov i uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse fastsættes herved følgende:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Flasker, hvori ordet »øl« på tydelig og iøjnefaldende måde er indstøbt, må alene benyttes til opbevaring og transport af øl, mineralvand, drikkevand, frugt- eller saftvande, med eller uden kulsyre, most og juice.

Stk. 2 Flasker, hvori ordet »mineralvand« på tydelig og iøjnefaldende måde er indstøbt, må alene benyttes til opbevaring og transport af mineralvand, drikkevand, frugt- eller saftvande, med eller uden kulsyre, most, juice og cacaomælk.

§ 2

Køb og salg af flasker, der er mærket som i § 1 angivet, må kun finde sted, når de pågældende flasker indeholder de i henhold til § 1 tilladte drikkevarer. Tilladt er dog det direkte salg fra fabrikanter og importører af de nævnte flasker samt salg fra de pågældende forhandlere til virksomheder, der fremstiller de anførte drikkevarer, og handel mellem sådanne næringsdrivende indbyrdes. Endvidere er virksomheder, der fremstiller de nævnte drikkevarer, samt handlende, der forhandler sådanne varer, berettiget til aftage de pågældende flasker fra deres kunder i et omfang, der svarer til vedkommendes omsætning af drikkevarer, der forhandles på sådanne flasker.

§ 3

Fortsætlig Tilintetgørelse, Beskadigelse eller Forringelse af Flasker, der er mærket som i § 1 angivet, saavel som Fjernelse eller Forvanskning af det paagældende Mærke er forbudt.

§ 5

For Overtrædelse af Bestemmelserne i §§ 1-4, jfr. Bekendtgørelse Nr. 487 af 21. September 1918 §§ 1-3, kan Forfølgning begæres af de i § 17 i Lov om uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse, jfr. Lovbekendtgørelse Nr. 80 af 31. Marts 1937, omhandlede Foreninger eller Sammenslutninger.

Stk. 2 For Overtrædelse af Bestemmelserne i §§ 1-4, jfr. Bekendtgørelse Nr. 487 af 21. September 1918 §§ 1-3, kan Forfølgning begæres af de i § 17 i Lov om uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse, jfr. Lovbekendtgørelse Nr. 80 af 31. Marts 1937, omhandlede Foreninger eller Sammenslutninger.