14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse angaaende Benyttelse af og Handel med Øl- og Mineralvandsflasker

Bekendtgørelse nr. 305 af 04. oktober 1938,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 335 af 07. juli 1972

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse angaaende Benyttelse af og Handel med Øl- og Mineralvandsflasker

I Medfør af Lov Nr. 165 af 13. April 1938 om Tillæg til Lov i uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse fastsættes herved følgende:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Flasker, hvori ordet »øl« på tydelig og iøjnefaldende måde er indstøbt, må alene benyttes til opbevaring og transport af øl, mineralvand, drikkevand, frugt- eller saftvande, med eller uden kulsyre, most og juice.

Stk. 2 Flasker, hvori ordet »mineralvand« på tydelig og iøjnefaldende måde er indstøbt, må alene benyttes til opbevaring og transport af mineralvand, drikkevand, frugt- eller saftvande, med eller uden kulsyre, most, juice og cacaomælk.

§2 Køb og salg af flasker, der er mærket som i § 1 angivet, må kun finde sted, når de pågældende flasker indeholder de i henhold til § 1 tilladte drikkevarer. Tilladt er dog det direkte salg fra fabrikanter og importører af de nævnte flasker samt salg fra de pågældende forhandlere til virksomheder, der fremstiller de anførte drikkevarer, og handel mellem sådanne næringsdrivende indbyrdes. Endvidere er virksomheder, der fremstiller de nævnte drikkevarer, samt handlende, der forhandler sådanne varer, berettiget til aftage de pågældende flasker fra deres kunder i et omfang, der svarer til vedkommendes omsætning af drikkevarer, der forhandles på sådanne flasker.

§3 Fortsætlig Tilintetgørelse, Beskadigelse eller Forringelse af Flasker, der er mærket som i § 1 angivet, saavel som Fjernelse eller Forvanskning af det paagældende Mærke er forbudt.

§5 For Overtrædelse af Bestemmelserne i §§ 1-4, jfr. Bekendtgørelse Nr. 487 af 21. September 1918 §§ 1-3, kan Forfølgning begæres af de i § 17 i Lov om uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse, jfr. Lovbekendtgørelse Nr. 80 af 31. Marts 1937, omhandlede Foreninger eller Sammenslutninger.

Stk. 2 For Overtrædelse af Bestemmelserne i §§ 1-4, jfr. Bekendtgørelse Nr. 487 af 21. September 1918 §§ 1-3, kan Forfølgning begæres af de i § 17 i Lov om uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse, jfr. Lovbekendtgørelse Nr. 80 af 31. Marts 1937, omhandlede Foreninger eller Sammenslutninger.

profile photo
Profilside