Tobaksprisloven

Denne konsoliderede version af tobaksprisloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om faste priser på tobaksvarer

Lov nr. 938 af 27. december 1991,
som ændret ved lov nr. 1035 af 19. december 1992

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Producenter og importører af cigaretter og røgtobak skal håndhæve, at disse varer i detailhandelen ikke sælges til anden pris end stempelmærkeprisen.

Stk. 2 Cigaretter, der udleveres i restaurationer m.v., hvor serveringspersonale aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan sælges til en højere detailpris end den, der er anført på stempelmærket.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.