14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse angaaende Handel med og Benyttelse af Mineralvandssifoner, Patentflasker og Kasser til Transport af Øl og Mineralvande.

Bekendtgørelse nr. 487 af 21. september 1918

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse angaaende Handel med og Benyttelse af Mineralvandssifoner, Patentflasker og Kasser til Transport af Øl og Mineralvande.

I Henhold til § 1 i midlertidig Lov af 7de August 1914 om Regulering af Prisen paa Levnedsmidler og Varer, jfr. Lovene af 16de November 1914 og 7de December 1917 om Straf for Overtrædelse af de ifølge fornævnte Lov trufne Foranstaltninger, fastsættes herved følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Al Handel med Øl- og Mineralvandskasser samt Ølfustager (Øltræer), der bærer noget her i Landet værende Bryggeris eller Fabriks Navn eller Mærke, saavelsom al Handel med Mineralvandssifoner, Patentflasker til Øl og Mineralvand og Dele af saadanne Sifoner og Flasker forbydes, herfra dog undtaget det direkte Salg fra Fabrikanterne af disse Emballagegenstande.

Stk. 2 Endvidere forbydes Opfyldelse af tidligere indgaaede Aftaler om Levering af saadanne Emballagegenstande fra andre end fra de ovennævnte Fabrikanter.

§2 Patentflasker og Sifoner samt Ølfustager, som bærer noget her i Landet værende Bryggeris eller Mineralvandsfabriks Navn eller Mærke, maa kun benyttes til Paafyldning af Øl, Mineralvand og Lemonader af vedkommende Bryggeris eller Fabriks Tilvirkning. De i § 1 omhandlede Kasser maa ligeledes kun benyttes til Transport af Bryggeriers eller Mineralvandsfabrikers fyldte eller tomme Flasker og Sifoner.

§3 Forsætlig Ødelæggelse eller Beskadigelse eller Forringelse af de ommeldte Sifoner, Patentflasker og Øl- og Mineralvandskasser samt Fustager forbydes.

§4 Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. Overtrædelse straffes med Bøder eller Fængsel.

profile photo
Profilside