Straffeloven § 114d

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022,
som ændret ved lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023, lov nr. 741 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1554 af 12. december 2023 og lov nr. 1786 af 28. december 2023

§ 114d

Med fængsel indtil 12 år straffes den, som træner, instruerer eller på anden måde oplærer en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a med viden om, at personen har til hensigt at anvende færdighederne til dette formål. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2 Med fængsel indtil 8 år straffes den, som træner, instruerer eller på anden måde oplærer en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 b med viden om, at personen har til hensigt at anvende de tillærte færdigheder til dette formål.

Stk. 3 Med fængsel indtil 8 år straffes den, som lader sig træne, instruere eller på anden måde oplære til at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.

Eksterne henvisninger

Gammelførtidspensionsloven § 45c, stk. 1 Gammelførtidspensionsloven § 45d, stk. 1 Gammelførtidspensionsloven § 45e, stk. 3 Børnetilskudsloven § 10i, stk. 1 Børnetilskudsloven § 10i, stk. 2 Børnetilskudsloven § 10j, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 125, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 128, stk. 1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 129, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 131, stk. 1 SVU-loven § 14c, stk. 1 SVU-loven § 20a, stk. 3 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 62, stk. 5 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 74n, stk. 7 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 74n, stk. 8 Offererstatningsloven § 1, stk. 5 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 75h, stk. 9 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 87a, stk. 1 Boligstøtteloven § 5a, stk. 7 Boligstøtteloven § 53, stk. 2 Børne- og ungeydelsesloven § 4c, stk. 1 Børne- og ungeydelsesloven § 4d, stk. 3 Lov om fleksydelse § 22, stk. 5 Lov om fleksydelse § 22, stk. 6 Lov om fleksydelse § 22a, stk. 1 Sygedagpengeloven § 71a, stk. 1 Sygedagpengeloven § 71b, stk. 1 Sygedagpengeloven § 76b, stk. 2 SU-loven § 2f, stk. 1 SU-loven § 39, stk. 8 Barselsloven § 49a, stk. 1 Barselsloven § 49b, stk. 1 Barselsloven § 53b, stk. 2 Aktivloven § 10c, stk. 1 Aktivloven § 10d, stk. 2 Aktivloven § 10f, stk. 1 Aktivloven § 11, stk. 4 Retsplejeloven § 754e, stk. 1 Retsplejeloven § 791, stk. 2 Retsplejeloven § 791d, stk. 1 Aktivloven § 91, stk. 1, nr. 5 Pensionsloven § 46c, stk. 1 Pensionsloven § 46d, stk. 1 Pensionsloven § 46e, stk. 3 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 32, stk. 1 Forældreansvarsloven § 4a, stk. 1