Straffeloven § 114g

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022,
som ændret ved lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023 og lov nr. 741 af 13. juni 2023

§ 114g

Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 f, deltager i ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Eksterne henvisninger

Gammelførtidspensionsloven § 45c, stk. 1 Pensionsloven § 46c, stk. 1 Pensionsloven § 46d, stk. 1 Boligstøtteloven § 5a, stk. 7 Pensionsloven § 46e, stk. 3 Boligstøtteloven § 53, stk. 2 Forsvarsloven § 18, stk. 1 Børne- og ungeydelsesloven § 4c, stk. 1 Børne- og ungeydelsesloven § 4d, stk. 3 Forældreansvarsloven § 4a, stk. 1 Barselsloven § 49a, stk. 1 Barselsloven § 49b, stk. 1 Barselsloven § 53b, stk. 2 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 62, stk. 5 Aktivloven § 10c, stk. 1 Aktivloven § 10d, stk. 2 Aktivloven § 10f, stk. 1 Aktivloven § 11, stk. 4 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 74n, stk. 7 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 74n, stk. 8 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 75h, stk. 9 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 87a, stk. 1 Aktivloven § 91, stk. 1, nr. 5 Børnetilskudsloven § 10i, stk. 1 Børnetilskudsloven § 10i, stk. 2 Børnetilskudsloven § 10j, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 125, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 128, stk. 1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 129, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 131, stk. 1 SU-loven § 2f, stk. 1 SU-loven § 39, stk. 8 Gammelførtidspensionsloven § 45d, stk. 1 Gammelførtidspensionsloven § 45e, stk. 3 SVU-loven § 14c, stk. 1 SVU-loven § 20a, stk. 3 Retsplejeloven § 754e, stk. 1 Retsplejeloven § 791, stk. 2 Retsplejeloven § 791d, stk. 1 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 32, stk. 1 Lov om fleksydelse § 22, stk. 5 Lov om fleksydelse § 22, stk. 6 Lov om fleksydelse § 22a, stk. 1 Sygedagpengeloven § 71a, stk. 1 Sygedagpengeloven § 71b, stk. 1 Sygedagpengeloven § 76b, stk. 2