Straffeloven § 114e

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022,
som ændret ved lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023, lov nr. 741 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1554 af 12. december 2023 og lov nr. 1786 af 28. december 2023

§ 114e

Med fængsel indtil 8 år straffes den, som i øvrigt fremmer virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af §§ 114, 114 a, 114 b, 114 c eller 114 d. Er den pågældende tilsluttet en væbnet styrke, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år eller under særligt skærpende omstændigheder til fængsel indtil 16 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i kamphandlinger.

Eksterne henvisninger

Gammelførtidspensionsloven § 45c, stk. 1 Gammelførtidspensionsloven § 45d, stk. 1 Gammelførtidspensionsloven § 45e, stk. 3 Børnetilskudsloven § 10i, stk. 1 Børnetilskudsloven § 10i, stk. 2 Børnetilskudsloven § 10j, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 125, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 128, stk. 1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 129, stk. 2 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 131, stk. 1 SVU-loven § 14c, stk. 1 SVU-loven § 20a, stk. 3 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 62, stk. 5 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 74n, stk. 7 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 74n, stk. 8 Offererstatningsloven § 1, stk. 5 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 75h, stk. 9 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 87a, stk. 1 Boligstøtteloven § 5a, stk. 7 Boligstøtteloven § 53, stk. 2 Børne- og ungeydelsesloven § 4c, stk. 1 Børne- og ungeydelsesloven § 4d, stk. 3 Lov om fleksydelse § 22, stk. 5 Lov om fleksydelse § 22, stk. 6 Lov om fleksydelse § 22a, stk. 1 Sygedagpengeloven § 71a, stk. 1 Sygedagpengeloven § 71b, stk. 1 Sygedagpengeloven § 76b, stk. 2 SU-loven § 2f, stk. 1 SU-loven § 39, stk. 8 Barselsloven § 49a, stk. 1 Barselsloven § 49b, stk. 1 Barselsloven § 53b, stk. 2 Aktivloven § 10c, stk. 1 Aktivloven § 10d, stk. 2 Aktivloven § 10f, stk. 1 Aktivloven § 11, stk. 4 Retsplejeloven § 754e, stk. 1 Retsplejeloven § 791, stk. 2 Retsplejeloven § 791d, stk. 1 Aktivloven § 91, stk. 1, nr. 5 Pensionsloven § 46c, stk. 1 Pensionsloven § 46d, stk. 1 Pensionsloven § 46e, stk. 3 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 32, stk. 1 Forældreansvarsloven § 4a, stk. 1