14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Naturbeskyttelsesloven § 3

Lov om naturbeskyttelse paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04. oktober 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Beskyttede naturtyper m.v.
Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

•••

Stk. 2 Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af

  • 1) heder,

  • 2) moser og lignende,

  • 3) strandenge og strandsumpe samt

  • 4) ferske enge og biologiske overdrev,

når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

•••

Stk. 3 Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside