14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artsfredningsbekendtgørelsen  - ophæves den 1. marts 2021 § 14

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1466 af 06. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Forbud
For vildtlevende dyr, der er nævnt i bilag 1, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod forsætligt drab eller indfangning, uanset hvilken metode der anvendes.

•••

Stk. 2 For vildtvoksende planter i den danske natur, der er nævnt i bilag 2, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod, at de beskadiges eller fjernes fra deres voksested.

•••

Stk. 3 For igler og snegle, der er nævnt i bilag 3, er der forbud mod indsamling i erhvervsmæssigt øjemed uden for områder, hvor de opformeres kunstigt.

•••

Stk. 4 Udendørs lysfælder, der er indrettet, så insekterne dræbes ved fangsten, må ikke anvendes. Uanset dette og stk. 1 er det tilladt for offentlige myndigheder og offentlige institutioner at fange insekter, der er nævnt i bilag 1, til videnskabeligt formål eller i undersøgelsesøjemed.

•••

Stk. 5 I perioden fra 1. oktober til 1. marts gælder forbuddet i stk. 1 ikke for vildtlevende dyr, der findes på et minivådområde-projektareal, der i medfør af § 3 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper ikke kan blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Forbuddet i stk. 2 gælder ikke for vildtvoksende planter, der findes på et minivådområde-projektareal, der i medfør af § 3 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper ikke kan blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

•••
profile photo
Profilside