Kreditor

Definition af kreditor

Kreditor er en fysisk eller juridisk person, som har et krav mod debitor

Betegnelsen anvendes oftest om den person, som har et økonomisk tilgodehavende. I så fald er kreditor at anse som pengekreditor. Men begrebet kan også anvendes om den person, der har et krav på, at en anden person leverer et produkt eller en ydelse. Her taler man om, at kreditor er realkreditor. Kreditor er synonymt med fordringshaver.