Debitor

Definition af debitor

Debitor betyder skyldner, og begrebet anvendes overalt i obligationsretten, og også inden for andre retsområder, om en fysisk eller juridisk person, der skylder en anden fysisk eller juridisk person, kreditor, noget.

Betegnelsen anvendes oftest om den person, som skylder en kreditor penge. I så fald er debitor at anse som pengedebitor. Men begrebet kan også anvendes om den person, der skylder kreditor et produkt eller en ydelse. Her taler man om, at debitor er realdebitor.