Juridisk person

Definition af juridisk person

En juridisk person er en organisation, som har selvstændig retsevne, som f.eks. et selskab, en fond eller en forening.

Fysiske personer af kød og blod anses ikke for juridiske personer.

Straffelovens kapitel 5 omhandler strafansvar for juridiske personer.