Pengedebitor

Definition af pengedebitor

En pengedebitor er en debitor, som har har en økonomisk forpligtelse til at betale en pengekreditor. Et typisk eksempel er en køber, som er forpligtet til at betale købesummen til sælger. Et andet eksempel kan være en låntager, som har en forpligtelse til at betale hovedstol med renter og gebyrer til långiver. Et tredje eksempel kan være en ansvarlig skadevolder, som er forpligtet til at betale erstatning til skadelidte.

I kontraktforhold er pengedebitor ofte også realkreditor. I det første eksempel ovenfor er køber således realkreditor for så vidt angår kravet mod sælger på at få leveret salgsgenstanden (og sælger er så omvendt realdebitor for så vidt angår forpligtelsen til at levere salgsgenstanden).