Realdebitor

Definition af realdebitor

En realdebitor er en debitor, som er forpligtet til at levere en vare eller en ydelse til en realkreditor. Et typisk eksempel er en sælger, som er forpligtet til at levere varen til køber. I kontraktforhold er realdebitor ofte også pengekreditor. I eksemplet ovenfor er sælger således pengekreditor for så vidt angår kravet mod køber på betaling af købesummen (og køber er så omvendt pengedebitor for så vidt angår forpligtelsen til at betale købesummen).