Pengekreditor

Definition af pengekreditor

En pengekreditor er en kreditor, som har har et økonomisk tilgodehavende mod en pengedebitor. Et typisk eksempel er en sælger, som har et tilgodehavende på betaling af købesummen. Et andet eksempel kan være en långiver, som har et tilgodehavende i form af hovedstol med renter og gebyrer.

I kontraktforhold er pengekreditor ofte også realdebitor. I det første eksempel ovenfor er sælger således realdebitor for så vidt angår forpligtelsen til at levere salgsgenstanden til køber (som så omvendt er realkreditor for så vidt angår kravet på salgsgenstanden).