Tilgodehavende

Definition af tilgodehavende

Et tilgodehavende er et økonomisk krav, altså et beløb, som kreditor har tilgode hos debitor. I et kreditkøb har sælgeren et tilgodehavende mod køberen svarende til købesummen. I et låneforhold har långiver et tilgodehavende mod låntager svarende til hovedstolen med tilskrevne renter og gebyrer. Inden for erstatningsretten har skadelidte et tilgodehavende mod den ansvarlige skadevolder svarende til det lidte tab. I et arbejdsforhold har arbejdstageren et tilgodehavende mod arbejdsgiveren svarende til den skyldige løn.