Fordringshaver

Definition af fordringshaver

En fordringshaver er en fysisk eller juridisk person, som har en fordring mod en skyldner. Begrebet er dermed synonymt med kreditor. Betegnelsen fordringshaver anvendes meget i ældre lovgivning som eksempelvis gældsbrevsloven, renteloven, konkursloven og retsplejeloven, mens betegnelsen kreditor synes foretrukket i nyere lovgivning som eksempelvis kreditaftaleloven og kursgevinstloven.