Fordring

Definition af fordring

En fordring er det samme som et krav, altså en ret for en fysisk eller juridisk person til at kræve, at en anden fysisk eller juridisk person betaler et beløb eller leverer en vare eller en ydelse. Betegnelsen fordring anvendes oftest om fordringer på penge. Man taler eksempelvis om, at kreditor har en fordring på debitor, eller at kreditor kan fordre et beløb betalt.