14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsloven § 15a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15a Har den ene forælder forvoldt den anden forælders død, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, eller havde den efterlevende forælder forældremyndigheden alene, træffes der afgørelse om, hvorvidt forældremyndigheden skal forblive hos den efterlevende forælder, eller om en anden skal have forældremyndigheden.

•••

Stk. 2 Hvis den ene forælder har forvoldt den anden forælders død og den afdøde forælder havde forældremyndigheden alene, finder § 15, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 I sager omfattet af stk. 1 finder § 13, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside