14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsloven § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Dødsfald
Dør en forælder, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, har den efterlevende forælder forældremyndigheden alene, jf. dog stk. 2 og § 15 a, stk. 1.

•••

Stk. 2 Dør en forælder, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, kan andre i forbindelse med dødsfaldet anmode om forældremyndigheden, hvis barnet ved dødsfaldet ikke havde bopæl hos den efterlevende forælder.

•••

Stk. 3 Dør en forælder, der har forældremyndigheden alene, træffes der afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden. En efterlevende forælder og andre kan anmode om forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, og dør begge forældre, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 I sager omfattet af stk. 2 og 3 finder § 13, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside