Forældreansvarsloven § 14

Denne konsoliderede version af forældreansvarsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 499 af 6. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020,
som ændret ved lov nr. 2215 af 29. december 2020, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1794 af 28. december 2023 og lov nr. 329 af 9. april 2024

§ 14

Efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan det bestemmes, at der skal være fælles forældremyndighed, eller at forældremyndigheden skal overføres til denne.

Stk. 2 En aftale efter § 13, stk. 2, og en afgørelse efter §§ 15 og 15 a kan ændres.