14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsloven § 31a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31a Ved anmodning om en afgørelse om forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a, om barnets bopæl efter § 17 og om samvær m.v. efter §§ 19-21 og 25 indkalder Familieretshuset parterne til et møde. Familieretshuset kan undlade at indkalde parterne til et møde, hvis det er unødvendigt eller uhensigtsmæssigt at afholde et møde.

•••

Stk. 2 Parterne har pligt til at deltage i mødet, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

•••

Stk. 3 En part har ikke pligt til at deltage i mødet sammen med den anden part, hvis den anden part har udsat parten eller partens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom.

•••
profile photo
Profilside