Bekendtgørelse om undtagelse af små mængder nuklear substans fra atomerstatningslovens bestemmelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 552 af 19. november 1974

I medfør af § 2 i lov nr. 332 af 19. juni 1974 om erstatning for atomskader (nukleare skader) bestemmes herved, at små mængder af nuklear substans, som af indehaveren af et nukleart anlæg forsendes til en modtager til brug for denne, er undtaget fra lovens bestemmelser i det tidsrum, hvori de er uden for et nukleart anlæg, såfremt forsendelsen ved afsendelsen fra et sådant anlæg opfylder bestemmelserne i den af OECD's Atomenergiorganisation (NEA) den 26. november 1964 vedtagne resolution, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen.

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

(Bekendtgørelsen har ingen paragraffer)