Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1508 af 20. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 2217 af 29. november 2021

Afsnit II A-ordninger
§ 25

Penge- og kreditinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om pensionsordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Ejerens identitet, jf. § 3. Efter ejerens død identiteten på den, der er indsat som berettiget til udbetaling af ordningen. Hvis en sådan berettiget ikke findes, indberettes afdødes identitet.

  • 3) Ordningens konto- eller identifikationsnummer. For udenlandske ordninger godkendt af Skatteforvaltningen oplyses ordningsnummer.

  • 4) Ordningens værdi ved kalenderårets udløb.

  • 5) Ordningens afkast opgjort efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3.