Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023

Overførsler
§ 15

Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 5-7, nævnte tilfælde, af en pensionsordning med løbende udbetalinger eller af en rateforsikring i pensionsøjemed, skal det afgivende forsikringsselskab eller den afgivende pensionskasse i medfør af skatteindberetningslovens § 9 give det modtagende pensionsinstitut meddelelse om, at overførslen er foretaget efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43.

Stk. 2 Det modtagende institut skal, hvor der er tale om en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, der ikke er led i en ordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog § 13, stk. 5, nr. 3, 2. pkt., foretage indberetning som nævnt i § 13, stk. 5, nr. 2 og 3, hvis der sker forhøjelse, nedsættelse eller ophør af indbetalingerne i forbindelse med overførslen.