Bekendtgørelse om medlemshæftelse i gensidige forsikringsselskaber ved deltagelse i coassurancevirksomhed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 113 af 12. marts 1993

I medfør af § 1, stk. 3 i lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 511 af 16. juni 1992, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Et gensidigt forsikringselskab, der deltager i en poolordning ved coassurance, kan fastsætte bestemmelser i vedtægterne om medlemmers fritagelse for hæftelse for selskabets forpligtelser.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1993.