14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Gevinstopsparingsloven

Lov om gevinstopsparing

Denne konsoliderede version af gevinstopsparingsloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1575 af 12. december 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Gevinstopsparingsloven

§1 Formål
Lovens formål er at give tilladelse til og fastsætte regler om gevinstopsparing (gevinstkonti) i pengeinstitutter, der er omfattet af lov om banker og sparekasser m.v.

§2 Regler for gevinstkontoen
Pengeinstitutter kan oprette og modtage indskud på gevinstkonti, hvor kontohaveren i stedet for en del af renteafkastet eller hele afkastet af kontoen opnår mulighed for at vinde en pengepræmie. Pengepræmien betales af pengeinstituttet.

§3 Indskud på gevinstkonti kan kun foretages af personer.

§4 Indskydere på gevinstkontoen får et antal lodder i forhold til indskyderens indestående på gevinstkontoen.

§5 Pengeinstitutterne kan oprette gevinstkontoordninger enkeltvis eller i fællesskab.

Stk. 2 Pengeinstitutterne fastsætter de nærmere vilkår for gevinstkontoordningerne, herunder fastsættelse af antal årlige bortlodninger, gevinststørrelser, gevinstpulje og eventuel tidsmæssig binding på gevinstkontoindskud, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om sammensætningen af gevinstpuljer på gevinststørrelser.

Stk. 4 Den årlige præmiepulje må ikke overstige pengeinstituttets højeste indlånsrente multipliceret med en faktor F. F er defineret som: F = (100 - selskabsskatteprocenten)/100.

§6 Pengeinstitutter, der har oprettet en gevinstkontoordning, skal årligt for hver enkelt gevinstkontoordning offentliggøre en opgørelse over indskud på og gevinstudbetalinger fra ordningen.

§7 Bortlodning
Gevinsterne udtrækkes af notarius publicus.

§8 Gevinster indsættes på kontohaverens gevinstkonto eller udbetales kontant senest i måneden efter bortlodningsmåneden.

Stk. 2 Er det ikke muligt at finde frem til vinderen af en gevinst, indgår præmiebeløbet senest 5 år efter lodtrækningen i en ny gevinstpulje.

§9 Senest 14 dage efter bortlodningen skal pengeinstituttet fremlægge lister over, hvilke kontonumre der har vundet de enkelte gevinster.

§10 Ikrafttrædelse m.v.
Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

§11 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside