14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gevinstopsparingsloven § 5

Lov om gevinstopsparing paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gevinstopsparingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1575 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Pengeinstitutterne kan oprette gevinstkontoordninger enkeltvis eller i fællesskab.

•••

Stk. 2 Pengeinstitutterne fastsætter de nærmere vilkår for gevinstkontoordningerne, herunder fastsættelse af antal årlige bortlodninger, gevinststørrelser, gevinstpulje og eventuel tidsmæssig binding på gevinstkontoindskud, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

•••

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om sammensætningen af gevinstpuljer på gevinststørrelser.

•••

Stk. 4 Den årlige præmiepulje må ikke overstige pengeinstituttets højeste indlånsrente multipliceret med en faktor F. F er defineret som: F = (100 - selskabsskatteprocenten)/100.

•••
profile photo
Profilside