14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Indlåsningseffektloven

Lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Lov nr. 354 af 06. juni 1995, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1628 af 12. december 2018

Denne konsoliderede version af indlåsningseffektloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Indlåsningseffektloven

§1 Loven omfatter realkreditlån ydet af realkreditinstitutter omfattet af realkreditloven og ydet af Dansk Landbrugs Realkreditfond samt lån ydet af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, der er

  • 1) inkonverterbare,

  • 2) nominelt fastforrentede og

  • 3) udbetalt senest den 5. april 1995.

§2 Efter ansøgning fra låntager kan Moderniseringsstyrelsen overtage gældsforpligtelsen på de i § 1 nævnte lån på betingelse af, at Moderniseringsstyrelsen modtager et beløb, der dækker Moderniseringsstyrelsen udgifter til betaling af gældsforpligtelsen på det overtagne lån og i øvrigt dækker omkostningerne ved gældsovertagelsen.

Stk. 2 Låntager skal have ansøgt om gældsovertagelsen senest den 31. december 2015. Ansøgning skal indgives til det institut, der har ydet det lån, der skal overtages af Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 3 Til betaling af det i stk. 1 nævnte beløb kan der udmåles et realkreditlån eller fiskeribanklån efter reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. eller Kongeriget Danmarks Fiskeribanks vedtægt og udlånsreglement. Lånegrænserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan overskrides, hvis det nye lån er konverterbart og ydes af det samme institut, som har ydet det inkonverterbare lån, der skal overtages af Moderniseringsstyrelsen.

§3 Økonomi- og indenrigsministeren godkender efter forhandling med miljø- og fødevareministeren administrations- og reservefondsbidrag for lån, der i medfør af § 2 overtages af Moderniseringsstyrelsen.

§4 Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren og miljø- og fødevareministeren nærmere regler om lovens administration, herunder om den praktiske gennemførelse af gældsovertagelsen, og om beregningen af det i § 2, stk. 1, nævnte beløb.

§5 Økonomi- og indenrigsministeren kan bemyndige Finanstilsynet til at udøve de beføjelser, der efter denne lov er tillagt ministeren.

§§6-8 (Udeladt af Redaktionen).

§9 Loven træder i kraft den 15. juni 1995.

profile photo
Profilside