14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 617 af 01. juni 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner eller grupper omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

§2 Frister
Udover reglerne i artikel 312, stk. 1, litra c og d, artikel 314 og 373 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), finder fristerne i §§ 3 og 4 anvendelse i en overgangsperiode indtil det regnskabsår der slutter på eller efter den 30. juni 2019, men før den 1. januar 2020 for de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

§3 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal foretage den årlige indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til Finanstilsynet inden for følgende frister:

 • 1) 20 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2016, men før den 1. januar 2017.

 • 2) 18 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2017, men før den 1. januar 2018.

 • 3) 16 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2018, men før den 1. januar 2019.

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal foretage den kvartalsvise indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til Finanstilsynet inden for følgende frister:

 • 1) 8 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2016.

 • 2) 7 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2017.

 • 3) 6 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2018.

§4 Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal for regnskabsårene 2016, 2017 og 2018 foretage den årlige indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 372 henholdsvis artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til Finanstilsynet inden for følgende frister:

 • 1) 26 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2016, men før den 1. januar 2017.

 • 2) 24 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2017, men før den 1. januar 2018.

 • 3) 22 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2018, men før den 1. januar 2019.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal foretage den kvartalsvise indberetning af de kvantitative indberetningsskemaer, jf. artikel 372 henholdsvis artikel 304, stk. 1, litra d, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til Finanstilsynet inden for følgende frister:

 • 1) 14 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2016.

 • 2) 13 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2017.

 • 3) 12 uger efter udgangen af hvert kvartal i 2018.

§5 Straffebestemmelser
Overtrædelse af §§ 3 og 4 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 659 af 13. maj 2015 om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner ophæves.

profile photo
Profilside