14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fondsferiedage Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage og bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om fondsferiedage

Kapitel 4

Fondens beregning af feriebetaling og fondsferiedage

§9 For lønmodtagere, der efter opgørelsen i § 8, stk. 1–3, har optjent mindre end 8,4 feriedage, beregner fonden størrelsen af den feriebetaling og det antal feriedage, der kan udbetales til afholdelse af fondsferiedage.

Stk. 2 Fondens beregning foretages på grundlag af oplysninger i indkomstregistret om feriebetaling optjent i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 samt om beskæftigelse i samme periode.

Stk. 3 Ved beregning efter stk. 1, medtages lønperioder, hvor sidste dag i lønperioden ligger inden for den i stk. 2 nævnte periode.

§10 Lønperioder, for hvilke der til indkomstregistret er indberettet beskattet feriegodtgørelse, indgår i beregning efter § 9 med det indberettede beløb efter fradrag af A-skat m.v.

Stk. 2 Lønperioder, for hvilke der til indkomstregistret er indberettet ikke-beskattet feriegodtgørelse, indgår i beregning efter § 9 med det indberettede beløb før fradrag af A-skat m.v.

Stk. 3 Lønperioder, for hvilke der til indkomstregistret ikke er indberettet feriegodtgørelse indgår i beregning efter § 9 med 12,5 % af den for lønperioden indberettede A-skattepligtige indkomst, før fradrag af A-skat og am-bidrag.

Stk. 4 Der beregnes 0,07 optjent feriedage pr. kalenderdag med beskæftigelse, jf. § 9. For hver kalendermåned beregnes dog højest 2,08 optjent feriedag.

§11 Har lønmodtager ikke dansk personnummer, kan beregning efter § 8 og § 9, foretages på grundlag af indsendte oplysninger om beskæftigelse og indkomst.

Stk. 2 For lønmodtagere, der i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 har optjent ferie efter § 2 a, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, eller § 9, stk. 3-5, i lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 20. august 2002, ses ved beregning efter § 9 og § 10, bort fra lønperioder, hvor der er optjent ferie efter disse regler.

§12 Fonden beskatter feriebetaling, beregnet efter § 10, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Fonden indhenter skattekort fra indkomstregistret på beregningstidspunktet.

profile photo
Profilside