14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fondsferiedage § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage og bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Har lønmodtager ikke dansk personnummer, kan beregning efter § 8 og § 9, foretages på grundlag af indsendte oplysninger om beskæftigelse og indkomst.

•••

Stk. 2 For lønmodtagere, der i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 har optjent ferie efter § 2 a, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, eller § 9, stk. 3-5, i lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 20. august 2002, ses ved beregning efter § 9 og § 10, bort fra lønperioder, hvor der er optjent ferie efter disse regler.

•••
profile photo
Profilside