14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fondsferiedage § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage og bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Fonden beregner lønmodtagers feriedage optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 på grundlag af beskæftigelsesoplysninger i indkomstregistret.

•••

Stk. 2 I beregningen efter stk. 1 indgår kalenderdage med positiv a-skattepligtig indkomst i de lønperioder, hvor sidste dag i lønperioden ligger inden for den i stk. 1 nævnte periode.

•••

Stk. 3 Der beregnes 0,07 optjent feriedage pr. kalenderdag med beskæftigelse, jf. stk. 2. For hver kalendermåned beregnes dog højest 2,08 optjent feriedag.

•••

Stk. 4 Elever under uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser som efter § 9, stk. 1 og 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, har ret til betalt ferie i perioden 1. maj til 31. august 2020, har ikke ret til udbetaling af feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage.

•••
profile photo
Profilside