14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Virksomhedernes sammenfattende beredskabsplaner efter § 7, stk. 1, nr. 1, samt væsentlige ændringer heraf skal godkendes af Energistyrelsen, jf. dog stk. 2. Planerne skal næste gang fremsendes til godkendelse senest den 1. oktober 2021 og derefter mindst hvert tredje år. Det øvrige planmateriale efter § 3, stk. 1, skal efter anmodning fremsendes til Energistyrelsen til orientering.

•••

Stk. 2 Energinet’s sammenfattende beredskabsplan efter § 7, stk. 1, nr. 1, og dens sektorberedskabsplan efter § 8, stk. 1, samt væsentlige ændringer heraf skal godkendes af Energistyrelsen. Planerne skal næste gang fremsendes til godkendelse senest den 1. januar 2021 og derefter mindst hvert tredje år. Det øvrige planmateriale efter § 3, stk. 1, skal efter anmodning fremsendes til Energistyrelsen til orientering.

•••

Stk. 3 Energistyrelsen kan fastsætte nærmere frister og rammer i øvrigt for beredskabsarbejdet, bl.a. med henblik på koordinering mellem de forskellige energisektorer og med andre samfundssektorer.

•••

Stk. 4 Energistyrelsen kan udarbejde retningslinjer og vejledninger om virksomhedernes beredskabsarbejde med henblik på at uddybe bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Retningslinjer og vejledninger skal være tilgængelig for virksomhederne, som skal underrettes herom.

•••
profile photo
Profilside