Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 8

Energinet skal udarbejde en sektorberedskabsplan for de sammenhængende elforsyningssystemer i Øst- og Vestdanmark. Planen skal koordineres med den tilsvarende sektorberedskabsplan for naturgas. Planen skal udarbejdes under hensyntagen til elforsyningssystemernes sammenhænge med nabolandenes elforsyningssystemer.

Stk. 2 Sektorberedskabsplanen efter stk. 1 skal angive, hvordan Energinet for elsektoren som helhed planlægger at håndtere en beredskabssituation på en koordineret måde, herunder sikring af en samordnet situationsopfattelse hos virksomhederne i elsektoren. Denne plan skal indeholde relevante dele af de forhold, som er nævnt i § 7, stk. 2 og 3.