14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Energinet skal udarbejde en sektorberedskabsplan for de sammenhængende elforsyningssystemer i Øst- og Vestdanmark. Planen skal koordineres med den tilsvarende sektorberedskabsplan for naturgas. Planen skal udarbejdes under hensyntagen til elforsyningssystemernes sammenhænge med nabolandenes elforsyningssystemer.

•••

Stk. 2 Sektorberedskabsplanen efter stk. 1 skal angive, hvordan Energinet for elsektoren som helhed planlægger at håndtere en beredskabssituation på en koordineret måde, herunder sikring af en samordnet situationsopfattelse hos virksomhederne i elsektoren. Denne plan skal indeholde relevante dele af de forhold, som er nævnt i § 7, stk. 2 og 3.

•••
profile photo
Profilside