Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 3

Virksomhederne skal foretage en beredskabsplanlægning for håndtering af beredskabssituationer omfattende

  • 1) organisatoriske forhold, jf. kapitel 3,

  • 2) sårbarhedsvurdering, jf. kapitel 4, og

  • 3) beredskabsplaner for håndtering af beredskabssituationer, jf. kapitel 5.

Stk. 2 Planlægningen skal omfatte beredskabssituationer, som i væsentlig grad reducerer funktionaliteten hos virksomheden og eventuelt øvrige dele af elsektoren, samt hvor også andre dele af samfundet kan have reduceret funktionalitet. Planlægningen skal sikre, at virksomheden i nødvendigt omfang kan indgå i den nationale krisehåndtering.

Stk. 3 Virksomhedernes planlægning skal inddrage hensynet til virksomhedens kontinuitet, dvs. til at de centrale funktioner i virksomheden, herunder bemanding og interne støttefunktioner, kan opretholdes under alle forhold og således kan modstå forstyrrelser og afbrydelser af den normale drift.

Stk. 4 En virksomheds planmateriale skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, herunder ved væsentlige ændringer af virksomheden eller dennes sårbarheder og beredskabsforhold, dog mindst hvert tredje år.