14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Virksomhederne skal foretage en beredskabsplanlægning for håndtering af beredskabssituationer omfattende

  • 1) organisatoriske forhold, jf. kapitel 3,

  • 2) sårbarhedsvurdering, jf. kapitel 4, og

  • 3) beredskabsplaner for håndtering af beredskabssituationer, jf. kapitel 5.

•••

Stk. 2 Planlægningen skal omfatte beredskabssituationer, som i væsentlig grad reducerer funktionaliteten hos virksomheden og eventuelt øvrige dele af elsektoren, samt hvor også andre dele af samfundet kan have reduceret funktionalitet. Planlægningen skal sikre, at virksomheden i nødvendigt omfang kan indgå i den nationale krisehåndtering.

•••

Stk. 3 Virksomhedernes planlægning skal inddrage hensynet til virksomhedens kontinuitet, dvs. til at de centrale funktioner i virksomheden, herunder bemanding og interne støttefunktioner, kan opretholdes under alle forhold og således kan modstå forstyrrelser og afbrydelser af den normale drift.

•••

Stk. 4 En virksomheds planmateriale skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, herunder ved væsentlige ændringer af virksomheden eller dennes sårbarheder og beredskabsforhold, dog mindst hvert tredje år.

•••
profile photo
Profilside