14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Energistyrelsen skal føre tilsyn med Energinets beredskabsarbejde for at sikre, at det opfylder reglerne i denne bekendtgørelse. Som en del af dette tilsyn skal Energistyrelsen gennemgå de beredskabsplaner, som Energinet udarbejder efter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, samt de redegørelser, som er anført i § 19 og § 28, stk. 5, med Energinet.

•••

Stk. 2 Energistyrelsen kan pålægge Energinet at ændre virksomhedens planmateriale efter § 3 og andre dele af dens beredskabsarbejde, såfremt det ikke opfylder reglerne herfor, eller såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at opnå en koordineret og effektiv krisehåndtering. Energistyrelsen kan herunder pålægge Energinet at afholde øvelser efter § 21, stk. 1 og 2, og at nærmere angivne forhold skal indgå i sådanne øvelser.

•••

Stk. 3 Tilsynet efter stk. 1 kan delvis baseres på de interne audit, som foretages af Energinet, i det omfang Energistyrelsen vurderer, at disse interne audit dækker de forhold, der omfattes af tilsynet. I så fald skal auditrapporter om beredskabsarbejdet tilsendes Energistyrelsen.

•••

Stk. 4 Energistyrelsen skal udarbejde en årlig rapport om tilsynet med Energinet. Rapporten skal fremsendes til Energinet til kommentering inden færdiggørelse.

•••
profile photo
Profilside