Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 7

Virksomhederne skal udarbejde beredskabsplaner for håndtering af beredskabssituationer. Planerne skal baseres på sårbarhedsvurderingerne nævnt i § 6, stk. 1, og skal koordineres med Energinets planer efter § 8. Planerne skal omfatte

 • 1) en eller flere sammenfattende beredskabsplaner, som beskriver virksomhedens krisehåndtering og herunder indeholder de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger og

 • 2) eventuelt suppleret med underliggende beredskabsplaner i form af detaljerede planer, procedurer, instrukser m.m. samt sikringsplaner for konkrete anlæg, jf. § 12.

Stk. 2 Beredskabsplaner efter stk. 1 skal angive, hvordan virksomheden planlægger at håndtere en beredskabssituation og at styre indsatsen. Formålet hermed er at sikre, at situationen normaliseres hurtigt og i videst muligt omfang, og at reducere konsekvenserne af situationen for samfundet. Krisehåndteringen skal bl.a. indeholde følgende elementer

 • 1) aktivering, etablering og drift af krisehåndteringsorganisationen,

 • 2) indhentning, behandling og fordeling af relevante informationer,

 • 3) koordinering af aktørernes handlinger og ressourceanvendelse,

 • 4) udsendelse af relevant, opdateret og samordnet ekstern information og

 • 5) ydelse af en forsvarlig operativ indsats.

Stk. 3 Beredskabsplaner efter stk. 1 skal angive følgende konkrete forhold

 • 1) virksomhedens modtagelse af oplysninger om situationen,

 • 2) virksomhedens kompetence- og beslutningsforhold af relevans for krisehåndteringen,

 • 3) virksomhedens information af relevante myndigheder, samarbejdsparter m.fl. om situationen og krisehåndteringen,

 • 4) virksomhedens muligheder for at indsætte yderligere ressourcer i krisehåndteringen i form af personale, materiel, støtte fra andre virksomheder i henhold til aftale og lign. herom og

 • 5) virksomhedens planer for fremskaffelse af kritiske reservedele fra eget lager eller fra leverandører.