Bekendtgørelse om administrationsselskabers omlægning af indkomstår

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 464 af 22. maj 2007

I medfør af § 31 B, stk. 1, 4. pkt., i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1745 af 14. december 2006 som senest ændret ved lov nr. 344 af 18. april 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Afgørelser om omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, 3. pkt. træffes af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 kan påklages til Skatterådet.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 4. juni 2007.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2005.