Bøger, som nævner Retsplejeloven § 577

Retten i Grønland

- Side 33 -

...i henhold til lov eller landstingsforordning eller i henhold til regler udstedt i medfør af lov eller landstingsforordning er henlagt til behandling ved Grønlands Landsret i 1. instans, skal indbringes for Retten i Grønland til behandling i 1. instans. Hvilket vil sige, at sager, der er indbragt for landsretten, skal færdigbehandles af landsretten.

Læs på Jurabibliotek