Bøger, som nævner Retsplejeloven § 577

Auktionsmødets forløb i punktform

- Side 118 -

...mikrofon eller højtalere, og budgiver tilkendegav, at han troede at være højestbydende, da han ikke havde hørt overbuddet, da han befandt sig i den anden ende af lokalet. Landsretten tiltrådte genoptagelsen, da der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at budgivningen i medfør af en analogi af retsplejelovens § 577, stk. 2, kunne genoptages.

Læs på Jurabibliotek